Kategorie sklepu


Wybierz dział

Dane kontaktowe
Producent mat wiklinowych
tel.: (85) 739 20 27
tel. kom.: 601 85 31 55
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Regulamin sklepu Producent mat wiklinowych EDART

 

WARUNKI OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu jest EDART Producent mat wiklinowych,17-106 Orla, ul. Orzeszkowej 6

2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
3. Ceny towarów w Sklepie są cenami detalicznymi. Podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny te są wiążące dla stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Do ceny towaru należy doliczyć ewentualny koszt dostawy.
4. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu prosimy kierować pod adres e-mail:
office@edart.com.pl

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5. Zamówienia w Sklepie można składać na stronie internetowej www.mata-wiklinowa.bazarek.pl, emailem: office@edart.com.pl

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Sklepu. Jeśli wszystko zostało wypełnione poprawnie, Klient otrzyma od Sklepu informację i zostanie poproszony o potwierdzenie zamówienia. Nie realizujemy zamówień, które nie zostały potwierdzone.

8. Towar zostanie wysłany do Klienta najpóźniej na drugi dzień roboczy po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia lub zaksięgowaniu na koncie Sklepu przelewu od Klienta, gdy wybrał on taką formę płatności. Do czasu dostawy należy doliczyć 1 dzień roboczy (maksymalnie 2 dni w przypadku małych miejscowości) przy przesyłce kurierskiej.


ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

8. W celu anulowania zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem. Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko do czasu przekazania go do realizacji Przewoźnikowi.

FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA

9. Klient wybiera pomiędzy trzema formami płatności:
a) Płatność za pobraniem.
Przewoźnik wydając Klientowi przesyłkę pobiera opłatę obejmującą wartość towaru, koszt dostawy i koszt pobrania.
b) Płatność przelewem.
Klient przelewa na podane konto Sklepu należność obejmującą wartość towaru i koszt dostawy.
c) Wpłata gotówkowa lub zapłata kartą w siedzibie firmy.
Dla zminimalizowania kosztów przesyłki sugerujemy płatność przelewem. Klient uniknie w ten sposób pokrywania kosztów pobrania. Przy dużych zamówieniach zastrzegamy sobie prawo do określenia sposobu płatności.
10. Klient wybiera pomiędzy trzema formami dostawy:
a) Przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej (tylko dla paczek do 10 kg).
b) Przesyłka kurierska wg opcji wskazanych na stronach transakcyjnych Sklepu.
c) Odbiór własny z magazynu firmy – pn.-pt. 8:00-16:00
11. Klient informowany jest niezwłocznie za pomocą emaila o fakcie przekazania przez Sklep towaru Przewoźnikowi. W przypadku nie otrzymania przesyłki w terminach określonych w pkt. 10. Klient powiadomi o tym Sklep, a ten złoży stosowne zapytanie lub reklamację u Przewoźnika. O fakcie złożenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.
12. Koszty wysyłki firma kurierska DPD przeczytaj na stronie sklepu

REKLAMACJE

14. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Uwzględniamy reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zgodnie z przepisami KC. Reklamacje dotyczące niewielkiej różnicy w kolorystyce towarów związane z parametrami monitora Klienta, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
15. Ukryte wady techniczne towaru, jego niekompletność lub niezgodność z opisem na stronie internetowej Sklepu (wyłączając niewielkie różnice w wymiarach wynikające z liczbowych zaokrągleń) stwierdzone po otrzymaniu przesyłki są podstawą do uznania reklamacji, na złożenie której Klient ma jeden miesiące od daty otrzymania towaru.
16. Ewentualne reklamacje kierować należy do Sklepu w formie pisemnej. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 14 dni powiadamiając o tym Klienta. W przypadku uznania reklamacji towar zgodnie z wolą Klienta zostanie wymieniony na pełnowartościowy a w przypadku braku analogicznego w magazynie zaproponowana zostanie zamiana na inny lub zwrot pieniędzy w ciągu 5-ciu dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek.
17. Sugerujemy dokładne sprawdzenie stanu przesyłki i jej otwarcie w obecności doręczającego. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu lub rozbieżności, co do zawartości przesyłki gdy opakowanie było uszkodzone i wskazywało na możliwość ingerencji osób trzecich podlegają reklamacji na podstawie protokołu sporządzonego przez Klienta i Przewoźnika. W przypadku gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i skontaktować się ze Sklepem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

18. Klient będący osobą fizyczną, o ile nie nabywa towaru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 10 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny. Do zwracanego towaru należy dołączyć: pisemne oświadczenie z danymi kupującego o odstąpieniu od umowy kupna z podaniem gdzie i jak mają zostać zwrócone pieniądze oraz oryginał dowodu sprzedaży. Towar powinien być wysłany na adres Sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczką pocztową z potwierdzeniem odbioru. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany ani nie został uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania w przypadku gdy jest ono integralną częścią towaru i stanowi o jego wartości. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy kupna dokonany zostanie w ciągu 5-ciu dni roboczych licząc od daty otrzymania zwrotu towaru przez Sklep. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

19. Każda wymiana informacji lub danych pomiędzy Klientem a Sklepem odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanych zabezpieczonych linków.
20. Informujemy, że wszystkie dane osobowe jakie podadzą Państwo przy składaniu zamówienia będą wykorzystane jedynie do potwierdzenia zamówienia, wystawienia faktury VAT i zaadresowania przesyłki, zgodnie z dopuszczalnymi warunkami zawartymi w aktualnej Ustawie o Ochronie Danych Osobowych. Niniejszym deklarujemy, że Państwa Dane nie będą przez nas przetwarzane, wykorzystywane w celach marketingowych ani udostępniane osobom trzecim!


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.
22. Wszelkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej a w razie niemożliwości osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd.